• bbb

Condensadores en sistemas de enerxía renovable

CRE destaca no deseño de condensadores de película para resolver as demandas únicas presentadas en cada unha das etapas electrónicas dos inversores de potencia. Entre os clientes mundiais de CRE destacan os principais fabricantes de sistemas de potencia de tracción ferroviaria, soldadores, sistemas UPS, unidades de motor, imaxes médicas, láseres médicos, vehículos electrónicos, cuadrículas intelixentes, procesamento e inversores de enerxía distribuída / renovable. 

z